ศูนย์ให้ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ข้างพิพิธภัณฑ์อำเภอด่านซ้าย มีบุคลากรคอยให้บริการอำนวยความสะดวก 1 ท่าน ให้บริการด้านห้องสมุดที่เป็นข้อมูลของอำเภอด่านซ้ายและอำเภอใกล้เคียง ภายในศูนย์ให้ข้อมูลและบริการนักท่องเที่ยวจัดแสดงหุ่นจำลองผีตาโขน ประกอบวีดีทัศน์ เช่น การทำผีตาโขน ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของผีตาโขนในยุคสมัยต่างๆ และยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พัฒนาต่อยอดมาจากผีตาโขนอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 4200

Phone: +66 867022202  Email : pr.dansai@gmail.com