ประวัติเจ้าพ่อกวน ลำดับผู้ทำหน้าที่เจ้าพ่อกวนตั้งแต่อดีตจากตำนานเล่าสืบต่อกันมาของชาวอำเภอด่านซ้าย ดังนี้ เจ้าพ่อกวนขุนไกร (ระบุปีไม่แน่ชัด), เจ้าพ่อกวนไชยกุมาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 4200

Phone: +66 867022202  Email : pr.dansai@gmail.com