ประเพณีบุญหลวงหรือการเล่นผีตาโขนเริ่มมามากกว่า 100 ปี ผีตาโขนเกิดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่สมัยนั้นเรียกว่า ผีป่า  ซึ่งสามารถแยกลักษณะของการจัดประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนตามแต่ละ ยุค  ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 4200

Phone: +66 867022202  Email : pr.dansai@gmail.com