ในอำเภอด่านซ้าย มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น ป่าชุมชนภูซาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี การอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ทุ่งดอกกระเจียว เป็นทุ่งกว้างจะบาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี หนองสิม ชาวบ้านมีความเช่ือว่า หนองเป็นท่ีอยู่ของเงือก หรือพญานาคในอดีต ภูอังลัง มีความผูกพันกับชาวบ้าน ในเดือน 8 ตรงกับวันอาสาฬหบูชาของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมใจจัดงานบูชาภูเพื่อเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตั้งอยู่ที่บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน เป็นสถานที่แห่งการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยี่ยมบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่พร้อมพระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรในพื้นที่ และเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ

พบที่บ้านหมันขาว บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน ทั้งน้ำตกหมันแดงและรอยเท้าไดโนเสาร์ในลำน้ำหมันขาว อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสภาพนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ระยะทางเดินทางประมาณ 60 กิโลเมตร และเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวได้เพียงบางฤดูกาล

วัดถ้ำสาลิกานี้ เดิมเป็นที่ของชาวบ้านตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ 2541 ค้นพบพระเมื่อ ปี พ.ศ. 2537 โดยพระธุดงค์ที่เดินทางมากจากจังหวัดหนองคาย ซึ่งพระรูปนั้นได้ใช้สถานที่ที่พบพระพุทธรูปโดยการกวดและขุดดินเพื่อจะเป็นที่ปักกฎเพื่อจะนั่งสมาธิแต่ในเวลานั้นก็ได้พบประพุทธรูปที่ฝังอยู่ในบริเวณถ้ำเป็นจำนวนมาก

ภูแปกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นจะมีหินแกรนิตวางสลับกัน มียอดเขาที่เป็นจุดชมทิวทัศน์ในตอนพระอาทิตย์ขึ้นทางด้าน ภูหลวง มีความสูงถึง 1,236 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย

Page 1 of 2

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 4200

Phone: +66 867022202  Email : pr.dansai@gmail.com