ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
วัดโพนชัยเก่าแก่ งามแท้แก่งสองคอน


สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ในอำเภอด่านซ้าย มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น ป่าชุมชนภูซาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี การอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ ทุ่งดอกกระเจียว เป็นทุ่งกว้างจะบาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี หนองสิม ชาวบ้านมีความเช่ือว่า หนองเป็นท่ีอยู่ของเงือก หรือพญานาคในอดีต ภูอังลัง มีความผูกพันกับชาวบ้าน ในเดือน 8 ตรงกับวันอาสาฬหบูชาของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมใจจัดงานบูชาภูเพื่อเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การละเล่นพื้นบ้าน

Bun Luang Tradition and Phi Ta Khon Festival งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน หรือเรียกว่า “ฮีตเดือนแปด” จัดขึ้นท่ีวัดโพนชัยเป็นวัดแรกซึ่งเป็นรากเหง้าของ การเกิดผีตาโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจัดที่วัดสาขาของ วัดโพนชัย ได้แก่ วัดศรีสะอาด วัดโพธ์ิศรี บ้านนาเวียงใหญ่และวัดศรีภูมิ สลับสับเปล่ียนกันไป โดยมีรูปแบบของพิธีกรรมท่ีเหมือนกันแต่ต่างกัน ตามขนาดของงานท่ีปรับเปล่ียนไปตามความพร้อม

สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

รอยพระพุทธบาทจำลอง Buddha's Footprint Model รอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างขึ้นครั้งแรกเมือปี พ.ศ. 2490 และบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้สร้างมณฑปขึ้นใหม่และจำลองรอยพระพุทธบาทด้วยทองเหลืองขนาดกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 2 ศอก เจดีย์วัดศรีภูมิ มีอายุประมาณ 521 ปี (ภายใต้ฐานเจดีย์ มีพระพุทธรูปปางประทานพรเนื้อทองสัมฤทธิ์ อายุประมาณ 700 ปี) โบสถ์ (สิม) จะมีใบเสมาเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบถึงเขตสังฆกรรม

GO TO DANSAI

รีสอร์ท ที่พัก

Integer adipiscing erat eget risus sollici pellentesque et non erata adipiscing erat eget risus sollici pellentes.

ร้านค้าขายของที่ระลึก

Integer adipiscing erat eget risus sollici pellentesque et non erata adipiscing erat eget risus sollici pellentes.

โฮมสเตย์

Integer adipiscing erat eget erata adipiscing erat eget risus sollici pellentes risus sollici pellentesque et non.

ร้านนวด

Integer adipiscing erat eget erata adipiscing erat eget risus sollici pellentes risus sollici pellentesque et non.

ร้านอาหาร

Integer adipiscing erat eget risus sollici pellentesque et non erata adipiscing erat eget risus sollici pellentes.

การเดินทาง

Integer adipiscing erat eget risus sollici pellentesque et non erata adipiscing erat eget risus sollici pellentes.

testimonials

Client 2
Client 1
Client 3

อ.ด่านซ้าย จ.เลย

แนะนำ ติชม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 4200

Phone: +66 867022202  Email : pr.dansai@gmail.com